Home

 • Masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse

  Psykolog Siri Refsland Tønnessen har skrevet masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse. Hun sammenligner AEDP og EFT med hensyn til teoretisk forståelse og behandling av problematisk ensomhet.

  De siste tiårene er det viet økt oppmerksomhet til forholdet mellom ensomhet og psykisk lidelse. I oppgaven sammenlignes akselerert opplevelsesbasert dynamisk psykoterapi (AEDP) og emosjonsfokusert terapi (EFT) med hensyn til teoretisk forståelse og behandling av problematisk ensomhet. Oppgaven argumenterer for at terapimodellene AEDP og EFT komplementerer hverandre i forståelse og behandling av ensomhet. Terapeutens forståelse, ferdigheter og personlige erfaring med ensomhet, uavhengig av modell, kan ha klinisk betydning.

  Forfatteren Siri Refsland Tønnesen konkluderer med at begge terapimodellene bidrar til teoretisk forståelse av ensomhet, men at videre forskning bør undersøke effektivitet og effekt av disse behandlingsformene for problematisk ensomhet ved psykiske lidelser. 

  Masteroppgaven kan lastes ned på Bergen Open Research Archive sine nettsider. Les og lær om et viktig og aktuelt tema her:

 • Core-training #3

  Påmelding til neste Core training i Skandinavia er nå åpen. 

  Det er 10 plasser og påmeldingfrist 15.april 2023. 

  Core-training innebærer fem samlinger à to dager i perioden september 2023 til mai 2024. Samlingene foregår i Oslo. 

  Tilbakemeldinger fra de to første samlingene vektlegger svært høy klinisk relevans, læring og utvikling. Det er også tydelig at kurslederne er veldig kompetente AEDP-terapeuter og er varme og trygge. 

  Se vedlagt informasjon for grundig beskrivelse og påmeldingsdetaljer. 


 • Foredrag om metaprosessering

  Per Gunnar Gudmundsson holder foredrag i Bernerkjelleren, Litteraturhuset i Oslo onsdag 20.april kl 19:00. Her skal han snakke om metaprosessering – nøkkelen til transformasjon og heling i AEDP-behandling.

  Arrangementet er i regi av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det er gratis og åpent for alle som jobber med endring i terapi.

  Du kan lese mer om foredraget her

  Per Gudmundson

  Psykologspesialist, Oslo
  Psykologvirke / Lovisenberg DPS, Poliklinikk helse og arbeid
  AEDP Level 3

  per@psykologvirke.no

 • AEDP core training i Oslo 2022-2023


  Velkommen til core training i Oslo med oppstart i september 2022

  » Gjennom min trening i AEDP har det blitt veldig klart for meg at det er vi som medmennesker (terapeuter) som er intervensjonen! Det å føle inn og sammen med et annet menneske; det er der den virkelige kraften til endring ligger.”

  Deltaker, Trondheim 2021-2022

  Kursholdere er Anna Christina Sundgren og Annika Medbo, som også ledet kurset i Trondheim i 2021-2022 (les mer om dette her).

  Kurset avholdes over 5 bolker à 14 timer. Kursdatoene er:

  22 – 23 september 2022 (Oslo)
  19 – 20 november 2022 (Oslo)
  26 – 28 januar 2023 (ettermiddag som online undervisning)
  25 – 26 mars 2023 (Oslo)
  27 – 28 mai 2023 (Oslo)

  Påmeldingsfrist: 15.april 2021.
  Påmelding gjøres til Anna Christina Sundgren på animare@animare.nu 

  Du kan også gjerne ta kontakt med en av oss som har gjennomført core training for å få mer informasjon.

  Les mer om kurset her:

 • Følelsen av endring – intervju med Diana Fosha

  I et intervju med Katarsis i forbindelse med Emotion Revolution i Bergen i 2018, snakker Diana Fosha om å se etter blomster i asfaltens sprekker, og å våge å bringe positive følelser inn i terapirommet.

  Fosha mener at alle bærer med seg en sunn og vital side. Dersom terapeuten er genuint engasjert i pasienten, kan disse sidene hentes frem og dyrkes – på samme måte som den patologiske siden av pasienten kan behandles. Men, vi er så patologiorienterte, så det krever trening å se det, sier Diana Fosha.

  AEDP Norge. Foto Sissel Grønlund

  – I det øyeblikket man oppnår endring, og sier ”wow, jeg føler meg bedre”, da kan man begynne å jobbe med nettopp det: ”Fantastisk, hvordan kjennes det å føle deg bedre?”

  Du kan lese hele intervjuet i Katarsis her

 • Historiens første godkjente skandinaviske AEDP gruppe

  Februar 2022

  Historiens første godkjente skandinaviske core training i Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) ble nylig avsluttet. Den var en ubetinget suksess, og en ny gruppe planlegges. 


  Øverst fra venstre:
  Jenny Knutsson, Line Meland, Anna Christina Sundgren (veileder), Marianne Vinjevoll, Pål Espen Olsen, Bjørnar Block-Haara, Leif Tore Ledaal Moberg

  Nederst fra venstre:
  Christine Lien, Per Gudmundsson, Annika Medbo (veileder), Øyvind Schjelderup