Masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse

Psykolog Siri Refsland Tønnessen har skrevet masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse. Hun sammenligner AEDP og EFT med hensyn til teoretisk forståelse og behandling av problematisk ensomhet.

De siste tiårene er det viet økt oppmerksomhet til forholdet mellom ensomhet og psykisk lidelse. I oppgaven sammenlignes akselerert opplevelsesbasert dynamisk psykoterapi (AEDP) og emosjonsfokusert terapi (EFT) med hensyn til teoretisk forståelse og behandling av problematisk ensomhet. Oppgaven argumenterer for at terapimodellene AEDP og EFT komplementerer hverandre i forståelse og behandling av ensomhet. Terapeutens forståelse, ferdigheter og personlige erfaring med ensomhet, uavhengig av modell, kan ha klinisk betydning.

Forfatteren Siri Refsland Tønnesen konkluderer med at begge terapimodellene bidrar til teoretisk forståelse av ensomhet, men at videre forskning bør undersøke effektivitet og effekt av disse behandlingsformene for problematisk ensomhet ved psykiske lidelser. 

Masteroppgaven kan lastes ned på Bergen Open Research Archive sine nettsider. Les og lær om et viktig og aktuelt tema her: