Hva er AEDP?

ADEP er en terapiform utviklet av Diana Fosha. I tillegg til arbeid med emosjonelle konflikter, vektes det ofte grunnleggende emosjonelle traumet:


Å bli overlatt til en selv
i møte med overveldende, uhåndterbare og intense følelser.

Formålet i AEDP terapi er å skape en trygg relasjon som tar bort følelsen av å være alene som man ofte kan oppleve når man har det vanskelig – eller «undoing aloneness» som Fosha kaller det.

Stikkord for tilnærmingen er autentisk tilstedeværelse som menneske og terapeut, inntoning og dyadisk regulering av overveldede nervesystemer. I tillegg til arbeid med de overveldende følelsene, maladaptiv affekt og forsvar-/ mestrings /-beskyttelsesstrategier, vies det fokus til vekst som følge av ny mestring og utforsking av den enkeltes kjerneselv (core self). Heling og transformasjon er vel så viktig som patologi og forsvar. 

«Vi ønsker å hjelpe våre pasienter og oss selv til å bli sterkere på de områdene som har blitt skadet. Ved å jobbe med traumer, tap og smertefulle konsekvenser, finner vi frem til områder som alltid har vært sterke; som aldri ble ødelagt.» (Diana Fosha)

I denne videoen kan du høre Diana Fosha snakke om AEDP:

Dersom du ønsker å lese mer om AEDP, anbefaler vi hjemmesiden til AEDP Institute.