Terapeuter

Her finner du en oversikt over sertifiserte AEDP terapeuter i Norge.

Alle terapeutene tilbyr online terapi.

Bjørnar Block-Haara

Psykolog, Bergen
Onlinepsykologene
AEDP Level 3

psykolog.haara@pm.me 

Christine Lien

Psykolog, Bergen
Klinikk for krisepsykologi
AEDP Level 3

psykolog@christinelien.no

Jenny Knutsson

Psykolog, Sverige
AEDP Level 2

terapi@jennyknutsson.se

Line Meland

Psykolog, Stjørdal
Avtalespesialist
AEDP Core Training

line@psykologsamtaler.com

Marianne Vinjevoll

Psykologspesialist, Bergen
Klinikk for krisepsykologi
AEDP immersion & core training

marianne@krisepsykologi.no

Per Gudmundson

Psykologspesialist, Oslo
Psykologvirke / Lovisenberg DPS, Poliklinikk helse og arbeid
AEDP Level 3

per@psykologvirke.no

Pål Espen Olsen

Psykolog, Oslo
AEDP Level 2

kontakt@psykologolsen.no

Øyvind Schjelderup

Psykiater, Trondheim
AEDP Level 2

drschjelderup@gmail.com