Masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse

Psykolog Siri Refsland Tønnessen har skrevet masteroppgave om ensomhet og psykisk lidelse. Hun sammenligner AEDP og EFT med hensyn til teoretisk forståelse og behandling av problematisk ensomhet. De siste tiårene er det viet økt oppmerksomhet til forholdet mellom ensomhet og psykisk lidelse. I oppgaven sammenlignes akselerert opplevelsesbasert dynamisk psykoterapi (AEDP) og emosjonsfokusert terapi (EFT) med …

Core-training #3

Påmelding til neste Core training i Skandinavia er nå åpen.  Det er 10 plasser og påmeldingfrist 15.april 2023.  Core-training innebærer fem samlinger à to dager i perioden september 2023 til mai 2024. Samlingene foregår i Oslo.  Tilbakemeldinger fra de to første samlingene vektlegger svært høy klinisk relevans, læring og utvikling. Det er også tydelig at …

Foredrag om metaprosessering

Per Gunnar Gudmundsson holder foredrag i Bernerkjelleren, Litteraturhuset i Oslo onsdag 20.april kl 19:00. Her skal han snakke om metaprosessering - nøkkelen til transformasjon og heling i AEDP-behandling. Arrangementet er i regi av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Det er gratis og åpent for alle som jobber med endring i terapi. Du kan lese mer om foredraget …